Μανώλης Καραντίνης

Μανώλης Καραντίνης, Κώστας Ματσίγκος, Χρήστος Μαστέλλος, Μαρία Φραγκούλη

Μανώλης Καραντίνης μπουζούκι
Κώστας Ματσίγκος κιθάρα
Χρήστος Μαστέλλος φωνή
Μαρία Φραγκούλη φωνή