Γαβρήλος Κοκκώνας

Δημήτρης Σφίγγος, Γαβρήλος Κοκκώνας, Τριαντάφυλλος Χαλκιάς

Γαβρήλος Κοκκώνας μπουζούκι, κιθάρα, φωνή
Τριαντάφυλλος Χαλκιάς μπουζούκι, φωνή
Δημήτρης Σφίγγος κιθάρα, φωνή