Τσιφτσή, Κοχύλης, Χατζηγιάννης

Βασιλική Τσιφτσή, Βαγγέλης Κοχύλης, Βαγγέλης Χατζηγιάννης

Βασιλική Τσιφτσή φωνή
Βαγγέλης Κοχύλης μπουζούκι, φωνή
Βαγγέλης Χατζηγιάννης κιθάρα, φωνή