Βαγγέλης Κοχύλης, Βαγγέλης Χατζηγιάννης

Βαγγέλης Κοχύλης, Βαγγέλης Χατζηγιάννης

Βαγγέλης Κοχύλης μπουζούκι, φωνή
Βαγγέλης Χατζηγιάννης κιθάρα, φωνή