Από την Σμύρνη στο Αιγαίο

Κυριάκος Γκουβέντας, Βασίλης Κασούρας, Βαγγέλης Πασχαλίδης

Κυριάκος Γκουβέντας βιολί
Βασίλης Κασούρας ούτι
Βαγγέλης Πασχαλίδης σαντούρι

Ρεμπέτικα τραγούδια των δεκαετιών ’20 και ’30 (Σμύρνη, Πειραιάς, Αμερική) και οργανικοί παραδοσιακοί σκοποί από τη Μυτιλήνη και τη Σμύρνη με αναφορές στο ρεμπέτικο, από ένα συνδυασμό μουσικών οργάνων που δε συναντάται συχνά.