Γαβρήλος Κοκκώνας, Γιάννης Καδόγλου

Γαβρήλος Κοκκώνας, Γιάννης Καδόγλου
Γαβρήλος Κοκκώνας κιθάρα, μπουζούκι, φωνή
Γιάννης Καδόγλου μπουζούκι, φωνή
Δημήτρης Σφίγγος κιθάρα, μπαγλαμά, φωνή