Καραντίνης, Ματσίγκος, Μαστέλος


Μανώλης Καραντίνης μπουζούκι
Κώστας Ματσίγκος κιθάρα
Χρήστος Μαστέλος φωνή

Μανώλης Καραντίνης - Κώστας Ματσίγκος

Μανώλης Καραντίνης - Κώστας Ματσίγκος, Χρήστος Μαστέλος

Μανώλης Καραντίνης - Κώστας Ματσίγκος, Χρήστος Μαστέλος

Recorded from Live stream