Βασίλης Βέτσος – Μεταρεμπέτικη Γραψωδία


Βασίλης Βέτσος, ΜΕΤΑΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΓΡΑΨΩΔΙΑ

Ανάμεσα στη μικρή μας πατρίδα
Και στην κοινότοπη παγκόσμια μοναξιά
Μεταξύ των παλιών τραγουδιών
Και των συνεχιζόμενων μας
Μικρών και μεγάλων τραγωδιών
Μεσολαβεί η Μεταρεμπέτικη Γραψωδία

κιθάρα – ούτι – φωνή – κείμενα:
Βασίλης Βέτσος

Δείτε εδώ το πρόγραμμα